บริษัท เวิลด์จีเนียส จำกัด

บริษัท เวิลด์จีเนียส จำกัด
บริการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไฟเบอร์ออพติค

ตัวแทนอย่างเป็นทางการจาก
เอไอเอส ไฟเบอร์
ในพื้นที่ เกาะสมุย เกาะพะงัน

พนักงานขาย

มีความสนใจที่จะพัฒนาการสื่อสาร
แก้ปัญหา และ บริการช่วยเหลือผู้อื่น
เข้าใจลักษณะนิสัยของผู้อื่น
เสริมสร้างยอดขาย พัฒนารายได้ของตนเอง

ทีมงาน เอไอเอสไฟเบอร์

ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต

มีทักษะทางการเป็นช่าง
มีความสนใจด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
สามารถทำงานกลางแจ้งได้
มีใบขับขี่ และ สามารถขับรถยนต์ได้

Office Admin

มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษ
ประสานงาน ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำ